Välkommen till Sibble Vägförening

Här kan ni ta del utav nyheter samt information om vad som händer i Sibble Vägförening, besök oss på Facebook.

 

Aktuellt.

  • * Om någon kan tänka sig bli delaktig i styrelsen för kommande år så kontakta gärna valberedningen.
  • * På grund av vägarbeten med mycket tung trafik samt de ogynnsamma väderförhållanden som har varit, är våra vägar bedrövliga. Vid samtal med vår entreprenör bedömer han det lönlöst att åtgärda vägarna just nu. Det vore att kasta pengarna i sjön! Reparationer ska ske så snart det är möjligt. /Med vänlig hälsning, Sibble VF styrelse
  • * Vägplan 2017 - Ta del av föreningens vägplan. Läs här.
  • * Ny hemsida som nu även är mobilanpassad.