Välkommen till Sibble Vägförening

Här kan ni ta del av nyheter samt information om vad som händer i Sibble Vägförening, besök oss gärna också på Facebook.

Aktuellt

 • 2021-03-24 Planerat styrelsemöte

Tidigare

 • 2021-03-11 Arbetsmöte för utformning av långsiktig plan
 • 2021-02-26 Potthålslagning utförd. Enbart genomfartsleden lagades och en mer grundligt arbete kommer i vår
 • 2021-02-24 Styrelsemöte. Vi tackar Petra som lämnar styrelsen för gott arbete
 • 2021-02-11 Arbetsmöte. Långsiktig vägplanering tillsammans med konsult
 • 2021-01-23 Arbetsmöte. Genomgång av Sibbles vägnät med konsult för framtida planering
 • 2021-01-07 Styrelsemöte. David ock Peter Sp. berättade om mötet med Kagghamra Vägförening för att dela erfarenheter samt möjligt samarbete
 • 2020-12-20 Skylttvätt genomförd under två helgdagar i december av ungdomar från trakten med ersättning
 • 2020-12-15 Potthålslagning
 • 2020-11-16 Hyvling och vältning av Sibblevägen och Annelötsvägen genomförd
 • 2020-11-11 Styrelsemöte. Våra vägskyltar behöver rengöras efter påpekan från medlemmar, beställning kommer göras 
 • 2020-10-06 Styrelsemöte. En välkomstinformation till nya medlemmar skall tas fram
 • 2020-10-01 Dikesslåtter genomförd. Väldigt sent pga tillgängligheten vid alla arbeten under sommaren
 • 2020-09-02 Området kring oljeläckaget sanerat och området vid marken och vägen är återställd
 • 2020-08-19 Styrelsemöte, vi välkomnar två nya medlemmar i styrelsen, Petra och David
 • 2020-08-18 Farthindret på Sibblevägen borttaget pga arbeten i området. En analys om behovet planeras för att få en bättre komplett lösning för vägföreningen. Detta skall vara klart för beslut till nästa stämma
 • 2020-07-21 Alternativ till Stämma 2020. Ett utskick har gjorts till samtliga medlemmar per post. Se inledande text här: Länk
 • 2020-07-15 Oljeläckage på Annelötsvägen upptäckt. Åtgärder vidtagna. Räddningstjänsten kontaktad
 • 2020-07-11 Styrelsemöte, stämman avhandlad, mer info kommer per post. Vi tackar avgående ledamot Peter som lämnar styrelsen
 • 2020-07-08 Potthålslagning
 • 2020-06-04 Styrelsemöte, kortare möte om hur vi hanterar årets stämma
 • 2020-05-10 Utskick till medlemmar om att kommande stämma blir senarelagd eller inställd tillsvidare: Länk
 • 2020-05-01 Saltning för dammbindning genomförd
 • 2020-04-02 Styrelsemöte, uppskjutet
 • 2020-03-10 Potthålslagning
 • 2020-03-05 Styrelsemöte
 • 2020-01-27 Möte i Grödinge Församlingshem om vattendragningen i Sibble som kommer börja inom kort Länk till kallelse
 • 2020-01-30 Styrelsemöte
 • 2020-01-10 Potthålslagning
 • 2019-12-11 Styrelsemöte
 • 2019-12-05 Styrelsens möte med kommunen om vattendragningen i Sibble
 • 2019-11-27 Styrelsemöte
 • 2019-11-21 Potthålslagning och Sladdning
 • 2019-10-29 Styrelsemöte. Andelar per fastighet och lantmäteriet diskuterades bland annat
 • 2019-10-21 Styrelsens möte med kommunen om vattendragningen i Sibble
 • 2019-10-04 Potthålslagning och Sladdning utförd av entreprenören
 • 2019-09-25 Styrelsemöte. Frågor om ekonomi, besiktning av vägar inför kommunens vattenarbeten och renovering behandlades
 • 2019-09-23 Dikesslåtter genomförd
 • 2019-08-21 Styrelsemöte hanterade aktuella uppgifter: Ekonomisystem kommer att förnyas. Vägrenoveringen, planerar besiktning
 • 2019-08-05 Potthålslagning genomförd
 • 2019-07-04 Protokollet från årsmötet i juni finns nu uppsatt på föreningens anslagstavla vid korsningen Annelötsvägen - Sibblevägen. Kommer också per mejl till de mejladresser som finns sparade sen tidigare