Välkommen till Sibble Vägförening

Här kan ni ta del utav nyheter samt information om vad som händer i Sibble Vägförening, besök oss gärna också på Facebook.

Aktuellt

 • Styrelsen undersöker hur ett alternativt årsmöte skall gå till med tanke på de restriktioner som gäller under pågående pandemi

Tidigare

 • 2020-07-11 Styrelsemöte, stämman avhandlad, mer info kommer
 • 2020-07-08 Potthållslagning
 • 2020-06-04 Styrelsemöte, kortare möte om hur vi hanterar årets stämma
 • 2020-05-10 Utskick till medlemmar om att kommande stämma blir senarelagd eller inställd tillsvidare, Länk
 • 2020-05-01 Saltning för dammbindning genomförd
 • 2020-04-02 Styrelsemöte, uppskjutet
 • 2020-03-10 Potthålslagning
 • 2020-03-05 Styrelsemöte
 • 2020-01-27 Möte i Grödinge Församlingshem om vattendragningen i Sibble som kommer börja inom kort Länk till kallelse
 • 2020-01-30 Styrelsemöte
 • 2020-01-10 Potthålslagning
 • 2019-12-11 Styrelsemöte
 • 2019-12-05 Styrelsens möte med kommunen om vattendragningen i Sibble
 • 2019-11-27 Styrelsemöte
 • 2019-11-21 Potthålslagning och Sladdning
 • 2019-10-29 Styrelsemöte. Andelar per fastighet och lantmäteriet diskuterades bland annat
 • 2019-10-21 Styrelsens möte med kommunen om vattendragningen i Sibble
 • 2019-10-04 Potthålslagning och Sladdning utförd av entreprenören
 • 2019-09-25 Styrelsemöte. Frågor om ekonomi, besiktning av vägar inför kommunens vattenarbeten och renovering behandlades
 • 2019-09-23 Dikesslåtter genomförd
 • 2019-08-21 Styrelsemöte hanterade aktuella uppgifter: Ekonomisystem kommer att förnyas. Vägrenoveringen, planerar besiktning
 • 2019-08-05 Potthålslagning genomförd
 • 2019-07-04 Protokollet från årsmötet i juni finns nu uppsatt på föreningens anslagstavla vid korsningen Annelötsvägen - Sibblevägen. Kommer också per mejl till de mejladresser som finns sparade sen tidigare