Välkommen till Sibble Vägförening

Här kan ni ta del av nyheter samt information om vad som händer i Sibble Vägförening, besök oss gärna också på Facebook.

Aktuellt

 • Oljeläckaget på Annelötsvägen strax innan den första anslagstavlan: Räddningstjänstens utredning håller på att avslutas. Marken runt läckaget har tagits bort för deponering och återställts. Avslutande provtagningar har gjorts men fram till nu visar det med stor säkerhet att miljö och grundvatten inte har skadats permanent.
 • Dikesslåtter är försenad pga arbeten i vägområden och det ansvar som måste delas av flera entreprenörer
 • 2020-09-19 Planerat styrelsemöte

Tidigare

 • 2020-09-02 Området kring oljeläckaget sanerat och området vid marken och vägen är återställd
 • 2020-08-19 Styrelsemöte, vi välkomnar två nya medlemmar i styrelsen, Petra och David
 • 2020-08-18 Farthindret på Sibblevägen borttaget pga arbeten i området. En analys om behovet planeras för att få en bättre komplett lösning för vägföreningen. Detta skall vara klart för beslut till nästa stämma
 • 2020-07-21 Alternativ till Stämma 2020. Ett utskick har gjorts till samtliga medlemmar per post. Se inledande text här: Länk
 • 2020-07-15 Oljeläckage på Annelötsvägen upptäckt. Åtgärder vidtagna. Räddningstjänsten kontaktad
 • 2020-07-11 Styrelsemöte, stämman avhandlad, mer info kommer per post. Vi tackar avgående ledamot Peter som lämnar styrelsen
 • 2020-07-08 Potthålslagning
 • 2020-06-04 Styrelsemöte, kortare möte om hur vi hanterar årets stämma
 • 2020-05-10 Utskick till medlemmar om att kommande stämma blir senarelagd eller inställd tillsvidare: Länk
 • 2020-05-01 Saltning för dammbindning genomförd
 • 2020-04-02 Styrelsemöte, uppskjutet
 • 2020-03-10 Potthålslagning
 • 2020-03-05 Styrelsemöte
 • 2020-01-27 Möte i Grödinge Församlingshem om vattendragningen i Sibble som kommer börja inom kort Länk till kallelse
 • 2020-01-30 Styrelsemöte
 • 2020-01-10 Potthålslagning
 • 2019-12-11 Styrelsemöte
 • 2019-12-05 Styrelsens möte med kommunen om vattendragningen i Sibble
 • 2019-11-27 Styrelsemöte
 • 2019-11-21 Potthålslagning och Sladdning
 • 2019-10-29 Styrelsemöte. Andelar per fastighet och lantmäteriet diskuterades bland annat
 • 2019-10-21 Styrelsens möte med kommunen om vattendragningen i Sibble
 • 2019-10-04 Potthålslagning och Sladdning utförd av entreprenören
 • 2019-09-25 Styrelsemöte. Frågor om ekonomi, besiktning av vägar inför kommunens vattenarbeten och renovering behandlades
 • 2019-09-23 Dikesslåtter genomförd
 • 2019-08-21 Styrelsemöte hanterade aktuella uppgifter: Ekonomisystem kommer att förnyas. Vägrenoveringen, planerar besiktning
 • 2019-08-05 Potthålslagning genomförd
 • 2019-07-04 Protokollet från årsmötet i juni finns nu uppsatt på föreningens anslagstavla vid korsningen Annelötsvägen - Sibblevägen. Kommer också per mejl till de mejladresser som finns sparade sen tidigare