Göra själv

Som fastighetsägare i Sibble vägförening kan vi alla själva hjälpa till med vägrelaterade problem som röjning i diken eller reparera potthål. För varje åtgärd som vi slipper kalla in extern hjälp sparar vi tillsammans massor av pengar.

 

Trummor under infart till fastigheter

För att underlätta så det inte bildas hinder före och efter trummorna så ta en kratta och gör rent så vattnet kan passera lätt utan hinder under vår och höst.

Potthål

Sibble vägförening har köpt in utrustning för att hantera mindre mängder potthål. Via kontakt med ordförande Hans Åkerberg kan kärra för bil med enmarkvibrator lånas. Med kärran kan sand och småsten hämtas från föreningens upplag vid korsningen Olbergavägen, Sibblevägen och med markvibratorn kan potthålen repareras på ett mycket bra sätt.

Instruktioner om hur man kan reparera potthål kan ses i videoklippet nedan samt fås av vår ordförande Hans Åkerberg i samband med lån av utrustningen. Bland annat bör speciellt material användas för att lagningen ska bli mer långvarig.

Var ute i god tid för lån av utrustningen och boka denna via:

info@sibblevf.se eller via telefon 0708-885352 (vardagar efter kl. 19:00)