Sibble VF

Sibble vägförening

Årsstämma 2019-06-11

Under årsstämman den 11 juni så kommer vi rösta om två förberedda motioner. Kan man inte närvara så kan man skicka ett ombud. Detta ombud skall ha med sig en skriftlig fullmakt för att kunna få agera i fastighetsägarens namn. Här nedan finns en fullmakt att fylla i för detta behov. Tack till en av våra medlemmar som förberedde detta!

Motion om vägrenovering

Styrelsens förslag av renovering av vägar finns med i utskicket som gjordes tidigare i år. Där benäms förstärkning med belägning av typen MJOG (MJukgort Olje Grus). Ett exempel på detta kan ses efter den omfattande renoveringen i Kagghamras bostadsområde.

Här följer en länk till Wikipedias sida om oljegrus där dagens metod MJOG nämns: