Sibble VF

Sibble vägförening

Meddelande 2020-08-25

Styrelsen har korrigerat balans- och resultatrapporter för verksamhetsåret 2019-2020 efter en noggrannare kontroll. Enbart bokföringstekniska ändringar har gjorts. Dessa kan begäras på vår email info@sibblevf.se .

Stämma 2020

Stämman 2020 är uppskjuten pga rådande läge med den globala pandemin. Ett utskick från Sibble Vägförening har gjorts per post med detaljerade uppgifter om denna alternativa stämma för året. Här är en länk till den inledande texten: klicka här

Meddelande 2020-05-07

Stämman 2020 är uppskjuten pga rådande läge med den globala pandemin. Ett utskick från Sibble Vägförening har gjorts per post med hur vi planerar att hantera detta. Här är en länk texten: klicka här

Meddelande 2020-01-22

Vi har fått i uppgift att vidarebefordra en allmän kallelse till ett infomöte som skall handla om Botkyrka kommuns arbeten med dricksvatten i vårt Sibble. Det kom med kort varsel till oss men vi hoppas att vi kan nå så många som möjligt då det kommer beröra alla som rör sig på våra vägar. Vidarebefordra gärna detta till de som ni tror inte har sett detta.

Datum: måndag 27:e Januari

Tid: 18:00-20:00

Plats: Församlingshemmet vid Grödinge Kyrka

Klicka här för att se kallelse från Botkyrka kommun

Meddelande 2019-12-20

Uppdatering om vad som händer i föreningen, utskickat per e-mail, länk finns här.

Årsstämma 2019-06-11

Under årsstämman den 11 juni så kommer vi rösta om två förberedda motioner. Kan man inte närvara så kan man skicka ett ombud. Detta ombud skall ha med sig en skriftlig fullmakt för att kunna få agera i fastighetsägarens namn. Här nedan finns en fullmakt att fylla i för detta behov. Tack till en av våra medlemmar som förberedde detta!

Motion om vägrenovering

Styrelsens förslag av renovering av vägar finns med i utskicket som gjordes tidigare i år. Där benäms förstärkning med belägning av typen MJOG (MJukgort Olje Grus). Ett exempel på detta kan ses efter den omfattande renoveringen i Kagghamras bostadsområde.

Här följer en länk till Wikipedias sida om oljegrus där dagens metod MJOG nämns: